Brandvertragend impregneren

Wanneer er brand uitbreekt, kan de trap in bepaalde situaties de enige vluchtroute naar buiten zijn. Dit is de reden dat voor sommige trappen, bijvoorbeeld in openbare ruimtes, wordt voorgeschreven dat deze aan brandklasse B moeten voldoen. Men denkt over het algemeen dat je hier een betonnen trap voor nodig hebt of een trap van tropisch hardhout met een hele hoge dichtheid. Er bestaat echter een duurzamer, en in de meeste gevallen een goedkoper, alternatief: geïmpregneerd hout.

Voor een houtentrap is brandklasse B het hoogst haalbare. Je kunt een houten trap niet dusdanig impregneren dat het helemaal niet verbrandt, de trap kan hooguit langer blijven staan tijdens een brand. Op de betonnen trap (brandklasse A) na, is een geïmpregneerde houten trap het meest veilig.

Na het impregneren van het hout brengen wij een coating aan. Welke coating wordt aangebracht is erg belangrijk, wij doen dit altijd met een brand neutrale coating. De brand neutrale coating voegt niks toe maar doet ook geen afbreuk aan de brandvertragende impregnering.

Juro Coating heeft diverse SBI-testen (Brandklasse B volgens de NEN-norm 13501) uitgevoerd en hiermee de juiste classificatierapporten behaald om uw trap te voorzien van een brandvertragende impregnering en brand neutrale coating (kleur naar keuze).