Voor een houtentrap is brandklasse B het hoogst haalbare. Je kunt een houten trap niet dusdanig impregneren dat het helemaal niet verbrandt, de trap kan hooguit langer blijven staan tijdens een brand maar uiteindelijk gaat alsnog de hele trap eraan. Zelfs metaal brandt uiteindelijk op. Sterker nog, een metalen trap valt bij een bepaalde temperatuur in één klap helemaal uit elkaar, terwijl een houten trap veel geleidelijker brandt en intussen nog beloopbaar blijft. Op de betonnen trap (brandklasse A) na, is een geimrepgneerde houten trap het meest veilig.

Brandklasse B betekent dat iets brandbaar is, maar wel voldoet aan de NEN-norm 13501 en dus kan dienen als goede vluchtweg. Een vuren trap die niet geïmpregneerd is, valt bijvoorbeeld onder klasse D/E. Dat betekent dus dat het "normaal" brandt. 

Na het impregneren van het hout brengen wij een coating aan. Welke coating wordt aangebracht is erg belangrijk, wij doen dit altijd met een brand neutrale coating. Deze coating is niet extra brand vertragend, dit hoeft de impregnering al gedaan. De brand neutrale coating voegt niks toe maar doet ook geen afbreuk aan de brand vertragend impregnering.

Juro Coating heeft diverse SBI-testen uitgevoerd en hiermee de juiste classificatierapporten behaald om uw trap te voorzien van een brandvertragende impregnering en brand neutrale coating.